BAHRAM HADI

Home / BAHRAM HADI
HEIGTH: 188    SKIN: LIGHT    EYE: BROWN    HAIR: BLOND – SHORT    SHIRT: M    BUST: 92    WAIST: 81    HIPS: 106    SHOE SIZE: 43